پیشینه رستم زایی در ایران – واژه سزارین جعلی میباشد!

1418573801427444_thumbشیوه زایمانی که امروزه سزارین نامیده و به سزار روم نسبت میدهند در واقع نخستین بار در ایران و در مورد زایش رستم دستان رخ داده و به دست سیمرغ که نماد پزشکی در ایران میباشد انجام شده.

فردوسی توسی در شاهنامه نقل میکند که هنگامیکه رودابه همسر زال دچار درد شدید میشود، به دلیل بزرگ بودن نوزاد زایمان برایش دشوار میشود و زال زر از سیمرغ کمک میگیرد و سیمرغ نیز شیوه «رستم زایی» را به آنان می آموزد.

به خواندن ادامه دهید

زرتشت از ایران و ایران از زرتشت جدا نیست؛ طبق اسناد اوستا

13669664_993070420810567_521416683464622159_nقابل توجه انواع ایران ستیزان؛ تجزیه طلبان، آتئیستها، جهان وطنان، غرب محوران، سامی مذهبان و در کل همه کسانیکه به دلایل ایران ستیزانه خودشان، می خواهند زرتشت را از ایران جدا بدانند :

به خواندن ادامه دهید

آیا دانستن تاریخ میهنمان بدون جعل و تحریف حق ما نیست؟

13335562_972599402857669_6654418136425154075_nﻓﺮﺗﻮﺭ بالا ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ و ﺳﻔﺮﻱ است ﻛﻪ به ﺁﺭاﻣﮕﺎﻩ ﺣﻜﻴﻢ ﺧﻴﺎﻡ ﺩاﺷﺘﻢ. ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭﻓﺶ ﺳﺮاﻓﺮاﺯ ﻛﺎﻭﻳﺎﻧﻲ ﺭا ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻳم، ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺭﻭاﻥ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻧﺶ ﭘﺲ اﺯ 14 ﺳﺪﻩ ﻛﻤﻲ ﺁﺭاﻡ ﮔﻴﺮﺩ.

به خواندن ادامه دهید

ایزدی ها زرتشتی نیستند !

7862بارها از منابع غیر معتبر شنیده ام که ایزدی ها زرتشتی هستند. از آنجایی که سخنی را بدون پژوهش نمی پذیرم، بنابراین دست به پژوهش شدم تا درباره آنان بخوانم و آگاه شوم و نتیجه این آگاهی هایی که بدست آورده ام را برایتان می نویسم که شما هم هر چه شنیدید همینطوری نپذیرید.

به خواندن ادامه دهید

ﺧﻂﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺭﻻﺗﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻛﺮﺩﻥ مغلطه ای بنام ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﻲ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺯﺑﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘر ﻓﻼﺕ اﻳﺮاﻥ ﺩاﺭﻧﺪ!!

ghandباز امروز تجزیه طلبان به همراهی غربیهای کثیف همان شارلاتانیزم زبان مامانی را برای فحاشی به ایران و زبان پارسی براه انداخته اند. اما آنان که خیلی برای اینگونه شارلاتان بازیها سینه چاک میکنند:

ﭼﺮا ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ اﺯ «ﺯﺑﺎﻥ ﭘاﺭﺳﻲ» ﻧﺎمی ﻧﺒﺮﺩﻩ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻲ ﮔﻤﺎﻥ «ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺗﺮﻳﻦ» ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻮﺩﻩ و ﻫﺴﺖ؟

به خواندن ادامه دهید

اندیشه بزرگان و فلاسفه ایران زمین همگی در رد اندیشه تازیان بوده

13336091_968409073276702_5616558759839081552_nبسیاری از اندیشمندان بزرگ ایران زمین که شوربختانه امروز به نام دانشمند مسلمان!! می خواهند آنان را مصادره کنند، اصولا اندیشه ای ضد تازی داشته اند، زیرا که اگر بحث اسلام و تازی بود، چرا چنین اندیشمندانی هیچگاه از بیابانهای عربستان بیرون نیامدند؟

به خواندن ادامه دهید

پایه های استوار کاخ پرشکوه ایرانشهر…

13267933_966671360117140_8675699021309851527_nپایه های استوار کاخ پرشکوه ایرانشهر
(آنان که ایرانشهر را قبول ندارند، ایرانی راستین نیستند بلکه تنها به شناسنامه ایرانی اند..)

به خواندن ادامه دهید

مردم قابل ستایش نیستند، خاک میهن قابل ستایش است…

13245288_961010554016554_4318572582412276013_nآنقدر از ایران می نگاریم و ستایشش می کنیم که برخی ما را ناسیونالیست می خوانند، گاهی هم پا فراتر گذاشته و راسیست خطاب می کنند… عجب روزگار عجیبی شده، معنای واژه ها را هم نمی دانند و به اشتباه و طوطی وار بکار می برند!

به خواندن ادامه دهید

درگذشت اشوزرتشت

15726745_1139052506212357_1968247519164851159_nپنجم دیماه اشوزرتشت به همراه شاه لهراسپ و 72 تن از موبدان و خردمندان کشور در آتشکده بلخ در حال نیایش و آموزش بودند که بدست تازشگران تورانی که به میهنمان یورش آورده بودند جان میبازد.

به خواندن ادامه دهید

لقمان حاجی کریم؛ از تسبیح و پ.ک.ک تا صدای امریکا و تمسخر کوروش بزرگ

fa13چندیست که رسانه های ایران ستیز اخباری را در خصوص زرتشتی شدن کردهای عراق منتشر کرده و فردی به نام پیر لقمان را بعنوان سرشاخه آنان معرفی می کنند. در خصوص روشنگری در باب این فرد و اینکه چرا از سوی رسانه های تجزیه طلب حمایت میشود، دست به پژوهش زدیم و نتیجه پژوهشها را با اسناد و مدارک بدست آمده در این مقاله منتشر می کنم. تمام فرتورها و همچنین لینک مربوط به هر فرتور در مقاله گنجانده شده است. نوشتار کمی طولانی شده است ولی برای جلوگیری از ضربه های این باند تجزیه طلب به جامعه زرتشتی و تمامیت ارضی ایران نیاز به روشنگری می باشد و امیدوارم همه شما عزیزان در پخش و گسترش این نوشتار یاری رسانید.

به خواندن ادامه دهید