لقمان حاجی کریم؛ از تسبیح و پ.ک.ک تا صدای امریکا و تمسخر کوروش بزرگ

fa13چندیست که رسانه های ایران ستیز اخباری را در خصوص زرتشتی شدن کردهای عراق منتشر کرده و فردی به نام پیر لقمان را بعنوان سرشاخه آنان معرفی می کنند. در خصوص روشنگری در باب این فرد و اینکه چرا از سوی رسانه های تجزیه طلب حمایت میشود، دست به پژوهش زدیم و نتیجه پژوهشها را با اسناد و مدارک بدست آمده در این مقاله منتشر می کنم. تمام فرتورها و همچنین لینک مربوط به هر فرتور در مقاله گنجانده شده است. نوشتار کمی طولانی شده است ولی برای جلوگیری از ضربه های این باند تجزیه طلب به جامعه زرتشتی و تمامیت ارضی ایران نیاز به روشنگری می باشد و امیدوارم همه شما عزیزان در پخش و گسترش این نوشتار یاری رسانید.

تقریبا از اواخر 2012 یا اوایل 2013 که اهریمنکده کردهای عراق در پوشش فعالیتهای زرتشتی ولی در باطن با اهداف تجزیه طلبی در استکهلم تاسیس گردید و فردی سنی زاده به نام رحمان سرپرستی فعالیتهای آنرا بر عهده گرفت، پیجی نیز به نام Zerdeştyekan (لینک شماره 1) راه اندازه شد. در مورد تاسیس این اهریمنکده که با هزینه ارسالی از سوی گروهک تروریستی P.K.K پرداخت شد، و نام آتشکده بر آن نهادند ولی دائما نشستهای تجزیه طلبی در آن صورت می گرفت بارها مطلب نوشته ام و دیگر دوباره گویی نمی کنم، تنها به فرتوری از تاسیس اهریمنکده و گزارش تلویزیون ترکیه از تاسیس آن بدست گروهک تروریستی پ.ک.ک بسنده می کنم. (لینک شماره 2و3).

اما ارتباط این پیج Zerdeştyekan با این گروه های تجزیه طلب چیست و ادمین این پیج چه کسی است و مطالب منتشر شده در آن چه ارتباطی با نام پیج دارد را در زیر با هم بررسی می کنیم. این پیج منتسب به فردی سنی زاده به نام لقمان حاج کریم می باشد و از اوایل راه اندازه آن، سخنان این فرد بی نام و نشان را بگونه سخنان پیامبر را دانشمندی بشکل پوستر در این پیج منتشر می کردند، لابد برای آماده سازی جهت شناساندن این شخص در آینده. یک نمونه از این پوستر ها را در فرتور و لینک شماره 4 می توانید ببینید.

اما این لقمان حاجی کریم کیست و چه شکلی است و چکار می کند؟ هنوز در سال 2014 کسی نمی دانست اما کم کم متوجه شدیم که این فرد خودش را به آتشکده زرتشتیان در پاریس و شخص موبد کوروش نیکنام نزدیک کرده و در اکتبر 2015 بدست او سدره پوش می شود و همزمان پس از سدره پوشی اش، لقب پیر!! لقمان می گیرد و بعنوان موبد در یک اهریمنکده ای در عراق مشغول بکار می شود و صدای امریکا هم که اصولا هیچگاه خبری از گسترش دین زرتشتی در ایران و تاجیکستان و افغانستان و … نمی دهد یکباره خبر این یک تن را در بوق و کرنا می کند! بنابراین متوجه شدیم که فردی سنی زاده که طبق گواهی افرادی که با او سدره پوش شده اند، حتی خواندن ساده ترین سرود اوستا یعنی سرود اشم وهو را نمی داند و چند روزی از سدره پوشی اش نمی گذرد به یکباره سر از صدای امریکا در می آورد و لقب پیر و موبد می گیرد باید فرد جالبی باشد.

در پیج منتسب به او گشتیم تا فرتورهایی را از او بیابیم و از شیوه کارش آگاهی یابیم که به موارد وحشتناکی بر خوردیم. بله، او فردی است که گاهی تسبیح به دست (فرتور و لینک شماره 5) و گاهی هم با حالت آلمان نازی (فرتور و لینک شماره 6و7) فرتورهایی از خودش را در پیجش منتشر می کند، و بیشتر محتوای پیجش فعالیت تجزیه طلبی و تروریستی است که در ادامه لینک خواهم داد؛ ولی باز با این حال ادعا می کند که زرتشتی است!

از روی تجربه و بخاطر برخوردهایی که با باند تجزیه طلبان کرد عراق داشتیم، به شخصیتهایی که با این فرد ارتباط داشتند گوشزد کردیم که مراقب باشند ولی این افراد مدعی شدند که ارتباطی بین این شخص با گروه های تجزیه طلب و بویژه اهریمنکده استکهلم وجود ندارد. این در حالی بود که اهریمنکده عراق درست به فرم اهریمنکده استکهلم ساخته شد (لینک و فرتور شماره 8)،( فرمی که اصولا در هیچیک از آتشکده های ایران و هند مرسوم نیست) و همچنین فرتورهایی که در پیج او منتشر شد و لقمان را در کنار رحمان، سرپرست اهریمنکده استکهلم نشان میداد (لینک و فرتور شماره 9)، ادعای این افراد را رد می کرد. عجب دارم از ایرانیانی که حمایت مالی و معنوی از افرادی می کنند که حتی در مورد پیشینه این افراد تحقیقی انجام نداده اند.

به هر روی، باز گمان کردیم که بهتر است فرصتی دهیم شاید که در کنار موبدان ایرانی، این افراد تغییر موضعی دهند و براستی به راه ایرانشهر و زرتشت باز گردند. ولی هر چه که گذشت و مطالب منتشر شده در پیج این فرد را رصد کردیم، همه در چهارچوب تجزیه طلبی و مصادره فرهنگ ایران بود که در زیر به چند مورد اشاره می کنیم.

در مطالب منتشر شده در این پیج، پوستر هایی از بندهای گاتها منتشر شده و در زیر آن زرتشت را پیامبر کردان نامیده است!! پیامبری که از شرق ایران ظهور کرد و متعلق به همه ایرانشهر بزرگ است، دارد توسط این افراد مصادره می شود!! نمونه این پوستر ها بسیار است که می توانید در پیج مذکور ببینید. فقط یک مورد را منتشر می کنم. (فرتور و لینک شماره 10 تا 15)

تحریف دیگر این باند تجزیه طلب، مصادره کرده سلسله ساسانی و بنیانگذار ساسانیان یعنی اردشیر پاپکان به عنوان پادشاه کرد و شاه مادی و حتی نام بردن از یزدگرد سوم به عنوان یزد کووورد می باشد. این در حالیست که این سلسله از استخر پارس بنیانگذاری شد و نیای اردشیر پاپکان خادم آتشکده استخر پارس بود و کلا ساسانیان خودشان را دنباله هخامنشیان می نامند. ولی خوب حیا در نزد تجزیه طلب جماعت وجود ندارد. این تحریفات را در فرتور و لینکهای شماره 16 تا 22 می توانید ببینید.

حتی تحریفات این باند به جایی می رسد که فلات ایران و نقشه ایران بزرگ را که محدوده ایران زمین در دوره هخامنشیان و ساسانیان می باشد، امپراطوری کوووردیستان نام می برند، چیزی که در هیچ زمانی از تاریخ وجود نداشته، ندارد و نخواهد داشت. این شگفتی را در لینکهای 23 تا 25 می توانید ببینید.

اما این گروه پا را از این هم فراتر گذاشته و دائما نقشه جعلی خودشان را که ساخته و پرداخته ذهن تجزیه طلبانه شان است و بخشی از ایران عزیزمان هم در آن جا داده اند، بعنوان کشور!! کوووردستان، در کنار نماد فروهر و فرتور اشوزرتشت منتشر می کنند! جای شگفتی است که هواداران ایرانی اینها، باز هم ادعا می کنند که اینها ارتباطی با اندیشه های تجزیه طلبی ندارند!! این نقشه جعلی آنان را در لینکهای 26 تا 33 می توانید ببینید. البته تعداد این لینکها بسیار زیاد است و ما در هر مورد تنها چند نمونه را آورده ایم که شما گرامیان با مراجعه به پیج مزبور می توانید نمونه های بیشماری را مشاهده کنید.

اما محتوای تجزیه طلبی این باند به اصطلاح زرتشتی، به همینجا ختم نمی شود و اینها رسما تبلیغ تجزیه طلبانی مانند قاسملو را می کنند و دائما فرتورهایی از گروهکهای تجزیه طلب با اسلحه در لب مرز ایران و عراق در این پیج قرار می دهند و حتی واژه اختراعی جدیدشان به نام پیشمرگه زرتشتی!!! را بکار می برند، یعنی کار تروریستی با نام اشوزرتشت! با این فرتورها تبلیغ خشونت، مبارزه مسلحانه را با نام اشوزرتشت انجام می دهند!! فردی که در گاتهای خود بارها می گوید که دین زرتشتی دور کننده سلاح و بدنبال صلح می باشد. اینگونه فرتورهای مبارزات مسلحانه این فرزندان قاضی محمد را در لینکهای 34 تا 38 می بینید.

از دیگر فعالیتهای این باند برگزاری تجمعاتی در اروپا می باشد که با پرچم جعلی و تصاویر تجزیه طلبانی مانند عبد اله اوجالان تجمع می کنند که شوربختانه فرتورهایی از اشوزرتشت و نماد فروهر را برای سوء استفاده در این آکسیونها می برند. تنها دو نمونه را در لینک 39 و 40 می توانید ببینید. نمونه های بیشتر در پیج منتسب به آنان موجود می باشد.

اما تبلیغات تجزیه طلبانه این باند به همینجا ختم نشده و پیوسته مقالات هزار صفحه ای منتشر می کنند که ثابت کنند کردها ایرانی نیستند!! واقعا تحریفات تاریخی را به تحریفات نژادی نیز گسترش داده اند!! نمونه این مقالات را در لینک 41 و 42 مشاهده می کنید.

اما در واپسین گام و برای تکمیل فعالیتهای تجزیه طلبانه خود، این باند بخشهایی از تاریخ ایران را که نتوانستند به نام خودشان مصادره کنند، به دشنام کشیده و توهینهایی را نسبت به ایران و بزرگان ایران زمین از جمله کوروش بزرگ روا می دارند. نمونه این توهینها را در لینک 43 و 44 می بینید.

این واپسین لینک را هم فقط جهت خنده به توهمات این تجزیه طلبان منتشر می کنم تا بدانید اینها تا چه حد از دنیای واقعی بدور هستند. از آنجایی که کشور سوئد که سیستم کمونیستی دارد بزرگترین پایگاه و مامن اینها محسوب می شود، حتی سوئد را هم کشوری کردی نامیده و کتابی در باب اینکه وایکینگها عاشق کردها بودند نگاشته اند که در لینک 45 می توانید مشاهده کنید و کتاب نیز در سایت آمازون قابل خرید می باشد!

با تمام این اسناد که همگی از برگه منتسب به خود این فرد در آمده است، موضوع کاملا مانند روز روشن است که ایشان یک تجزیه طلب و وابسته به گروهکهای تروریستی و همچنین باند تجزیه طلبی استکهلم می باشد. اما پرسش اینجاست که چرا آتشکده پاریس هزینه های اقامت و آموزش به این شخص را پرداخت می کند و شخص موبد نیکنام در کنار چنین شخصی چه می کند؟؟ در لینک شماره 46 موبد کوروش نیکنام را در حال سدره پوش کردن این شخص می توانید ببینید. امیدوارم که پاسخگو باشند. البته من اینبار نمی پذیرم که ایشان بگویند، این فرد ارتباطی با جریانات تجزیه طلبی ندارند، یا اگر هم دارند، ارتباطی به ما ندارد!

لینک 1 :

لینک 2 : گزارش تلویزیون ترکیه از تاسیس اهریمنکده تجزیه طلبان پژاک

لینک 3 : تاسیس اهریمنکده کردهای عراق با حضور رحمان، فرشاد ورهرام و علی خسروی و چند تجزیه طلب دیگر

لینک 4 : پوستر سخنان لقمان حاج کریم

لینک 5 : فرتور لقمان حاجی کریم با تسبیحی بر دست

لینک 6و7 : فرتور لقمان حاجی کریم و گروهش با دستهایی شبیه به آلمان نازی

لینک 8 : اهریمنکده عراق درست به فرم اهریمنکده استکهلم

لینک 9 : لقمان در کنار رحمان سرپرستان اهریمنکده های استکهلم و عراق در کنار یکدیگر

لینک 10 تا 15: اشوزرتشت را پیامبر کردان معرفی کرده

لینک شماره 16 تا 22: مصادره پادشاهان ساسانی و آثار باستانی و بناهای دوره ساسانی به نام شاهان کووورد و بناهای کوووردی!!

لینک شماره 23 تا 25 : نقشه ایران بزرگ را امپراطوری کوووورد می نامند!!

لینک شماره 26 تا 33 : تصویر کردن نقشه جعلی تجزیه طلبان در کنار نماد فروهر و فرتور اشوزرتشت

لینک شماره 34 تا 38: تبلیغ فعالیتهای تروریستی احزاب تجزیه طلب با عنوان پیشمرگه زرتشتی!! و همچنین تمجید از خائن جیره خوار، قاضی محمد

لینک شماره 39 و 40: استفاده از نماد فروهر در کنار پرچم جعلی و تصویر اوجالان

لینک شماره 41 و 42: مقالاتی مبنی بر اینکه کردها ایرانی نیستند!

لینک شماره 43 و 44: توهین تجزیه طلبان کرد به کوروش بزرگ

لینک شماره 45: توهمات پان کردیسم؛ وایکینگها عاشق کردها هستند!

لینک شماره 46: موبد کوروش نیکنام در حال سدره پوش کردن لقمان حاج کریم

Advertisements

4 پاسخ به “لقمان حاجی کریم؛ از تسبیح و پ.ک.ک تا صدای امریکا و تمسخر کوروش بزرگ

 1. پاک و بزرگ است اهورا مزدا و زرتشت پیامبر راستین.من تا پیش از این نوشتار نمی‌دانستم که جنبش زرتشتیان عراق چنین راهی را در پیش گرفته و خواستار پیوستن به آنان بودم.براستی کجایند یاوران راستین زرتشت و پیام او??بسیار غمگین شدم

  • بله شوربختانه بسیار جای تاسف است. بسیاری از هموندان انجمن استکهلم نیز در آغاز بسیار شاد شده و قصد همکاری با آنان را داشتند که سپس متوجه هدف کثیف آنها و پشت پرده کارهایشان شدند. امروز روشنگری میکنیم با سند و مدرک که دیگران گول تبلیغات رسانه ها را در مورد این گروه تجزیه طلب نخورند. پاینده ایران، جاوید پیام اشوزرتشت.

 2. این طرح انگلستان برای تسلط بر مناطق نفتی هست. دقت کنید تمامی مناطق نفت خیز ایران و عراق و سوریه در نقشه چاپ شده این مزدوران است.
  ایران قدرتمند، تاکنون نه در عراق و نه در سوریه فرصت اجرای این نقشه را نداده . در ایران که نفسشان را بند آورده ایم.
  اینها سال 1358 را در ایران فراموش کرده اند! به یادشان خواهیم آورد.
  پاینده ایران.

  • درود بر شما. خوب اشاره ای کردید. اینها از زمان جنگ جهانی نوکر شوروی شدند و بر ضد ایران گام برداشتند، در زمان هر دو پهلوی و همچنین پس از 57 هر بار که ایران را غرق در مشکلات دیدند به یاری اربابانشان دست به فعالیتهای مسلحانه و کشتار مردم ایران در راستای تجزیه ایران عزیز زدند که هر بار هم دماغشان به خاک مالیده شد و رسوایی برایشان ماند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s