بایگانی روزانه: اوت 3, 2018

شاه اسماعیل صفوی و انجمن مغان!

زمانیکه داستان زندگی و پرورش یافتن فریدون شاه پیشدادی یا کوروش بزرگ را بطور پنهانی در دل کوه میخوانیم، گمان میکنیم اینها افسانه هستند، اما این رخداد در همین چند سده پیش مان هم رخ داده است. روح آریایی در کودکی ظهور میکند و او از سوی انجمن مغان گزینش میشود تا ایران را پس از نهصد سال دوباره یکپارچه کند.
به خواندن ادامه دهید

Advertisements